Leerstudio kwadralfa

 

Wij werken momenteel aan een nieuwe website.

 

Onze missie:

 

Bijles wiskunde, statistiek, wetenschappen, informatica en Frans

voor middelbaar, universiteit en hogeschool.

 

 

S P E C I A L I T E I T E N

 

Wiskunde en wetenschappen middelbaar onderwijs

Statistiek (alle niveaus en richtingen)

Wiskunde UGent, KU Leuven e.a.

 

h a n d e l s w e t e n s c h a p p e n

wiskunde 1 en 2 - statistiek 1 en 2

financiële rekenkunde

 

TEW, bio- en handelsingenieur

 

Leren leren

 

 

 

Met meer dan 25 jaar succesvolle ervaring maken wij graag het verschil.

Tussentijdse opvolging en aanmoediging verzekerd!

 

Lessen op kantoor in Gent centrum

of

voor iedereen in Vlaanderen via uiterst efficiënte Zoom sessies.

 

 

 

Tarief

 

Voor het uurtarief* van een bijles kunt u ons contacteren.

 

 

 

Leerstudio kwadralfa

Geert Sarasyn
Vlaanderenstraat 78
9000 Gent

 

leerstudio@kwadralfa.be

0498 16 59 50

 

 

Ondernemingsnummer

0744.292.282

 

*Vrijgesteld van BTW op grond van art. 44, §2, 4° van het BTW-wetboek.

Algemene voorwaarden

Alle geleverde inhouden, zowel op papier als in pdf-bestand of op om het even welke andere

drager, blijven intellectuele eigendom van Leerstudio kwadralfa (i.c. Geert Sarasyn).

Ze mogen onder geen beding worden vermenigvuldigd of verspreid.

Aangekochte lesuren (in welke vorm dan ook) zijn onder geen enkele voorwaarde en op geen enkel tijdstip terugbetaalbaar, dit ongeacht de hoeveelheid.

Alle aangekochte lesuren blijven bruikbaar tot het einde (31 augustus) van het school- of academiejaar dat

volgt op het school- of academiejaar waarin ze worden aangekocht. Na deze datum komen ze te vervallen.

Aangekochte lesuren zijn strikt persoonlijk en kunnen enkel na goedkeuring van Geert Sarasyn gebruikt worden

door andere studenten dan degene voor wie de uren initiëel werden aangekocht.